Контакти

Контакти

Left
*задължителни полета
Right

Ако сте медицински специалист и желаете да съобщите за подозирана нежелана лекарствена реакция чрез националната система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. Дамян Груев № 8
1303, гр. София
Р. България
тел.: +359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434
e-mail: bda@remove-this.bda.bg

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Евофарма ЕООД
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
София 1618, ул. „Пирински проход“ 24
Телефон: +359 962 12 00
e-mail: contact@remove-this.ewopharma.bg

ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ
e-mail: pharmacovigilance@remove-this.ewopharma.bg

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ
e-mail: medenquiry@remove-this.ewopharma.bg

Ако сте пациент и желаете да съобщите за подозирана нежелана лекарствена реакция чрез националната система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. Дамян Груев № 8
1303, гр. София
Р. България
тел.: +359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434
e-mail: bda@remove-this.bda.bg

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от пациенти.

Евофарма ЕООД
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
София 1618, ул. „Пирински проход“ 24
Телефон: +359 962 12 00
e-mail: contact@remove-this.ewopharma.bg

ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ
e-mail: pharmacovigilance@remove-this.ewopharma.bg

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ
e-mail: medenquiry@remove-this.ewopharma.bg

Ако сте медицински специалист и желаете да съобщите за подозирана нежелана лекарствена реакция чрез националната система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. Дамян Груев № 8
1303, гр. София
Р. България
тел.: +359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434
e-mail: bda@remove-this.bda.bg

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Евофарма ЕООД
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
София 1618, ул. „Пирински проход“ 24
Телефон: +359 962 12 00
e-mail: contact@remove-this.ewopharma.bg

ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ
e-mail: pharmacovigilance@remove-this.ewopharma.bg

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ
e-mail: medenquiry@remove-this.ewopharma.bg

Ако сте пациент и желаете да съобщите за подозирана нежелана лекарствена реакция чрез националната система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. Дамян Груев № 8
1303, гр. София
Р. България
тел.: +359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434
e-mail: bda@remove-this.bda.bg

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от пациенти.

Евофарма ЕООД
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
София 1618, ул. „Пирински проход“ 24
Телефон: +359 962 12 00
e-mail: contact@remove-this.ewopharma.bg

ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ
e-mail: pharmacovigilance@remove-this.ewopharma.bg

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ
e-mail: medenquiry@remove-this.ewopharma.bg