Какво представялва имунната система?

Имунната система е защитата на тялото срещу инфекции и заболявания. Представлява сложна мрежа от клетки и протеини, в различни органи и структури на цялото тяло.

Вашата имунна система има много компоненти:

  • Органи на имунната система - кожа и лигавици, лимфни възли, костен мозък и тимус
  • Клетъчни компоненти - лимфоцити и фагоцити.
  • Молекулни компоненти -  антитела.