Какво представляват вирусите?

Вирусът е органична частица, дори по-малка от бактериите, някъде между жива и нежива клетка. Вирусите не могат да оцелеят без жив гостоприемник и трябва да нахлуят в тялото на гостоприемника, за да се възпроизвеждат.

Повечето вируси са патогенни, причинявайки заболявания, като инфекции на горните дихателни пътища.

Вирусът се състои от ядро с нуклеинова киселина (генетичния материал - ДНК или РНК). Ядрото е заобиколено от протеинова обвивка, а мастната обвивка съставлява най-външния слой. Вирусът има шипове по повърхността, с които се прикрепва към клетките на гостоприемника.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ВИРУСИТЕ И БАКТЕРИИТЕ?

ВИРУСИБАКТЕРИИ

Между живите и неживите частици

Живи клетки

Изискват клетки на гостоприемник за възпроизвеждане

Възпроизвеждат се самостоятелно

Субмикроскопски

Видими под стандартен микросоп

 

КАКЪВ Е ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ НА ВИРУСИТЕ?

Вирусите могат да се считат за микропаразити. Вирусните частици се прикрепват и нахлуват в клетките в тялото на гостоприемника, като използват собствен процес  за растеж и размножаване на вирусни компоненти. След като узреят, вирусните частици се освобождават, за да нахлуят в новите клетки-гостоприемници. Някои вируси убиват клетките гостоприемници като част от техния жизнен цикъл и това може да доведе до възпаление и неприятни симптоми в гостоприемника.